فشار
دما
دبی
سطح مایعات
شیر
آنالایزر
ثبات
پارامتر الکتریکی
باتری لیتیومی
منبع تغذیه
بریر آنالوگ
بریر سریال