شرکت راهکار فرآیند سام با اندیشه فعالیت در زمینه خدمات مهندسی و تامین تجهیزات و با هدف نزدیک کردن فاصله تکنولوژی کشور های پیشرفته جهت
استـفاده در صنایع داخلی تاسیس گردید. این مجموعه با در نظر گرفتن نیازهای مشـتریان مطـابق با استاندارد های بین المللی و با توجه به ملاحظـات ایمنی،
کیفیت و راندمان، خود را موظف دانسته و در زمینه های زیر خدمات ارائه می دهد.
- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- صنایع سیمان
- صنایع آب و فاضلاب
- نیروگاه ها
- صنایع فولاد
www.xenoenergy.com
www.nigc.ir
www.nioc.ir
www.pepperl-fuchs.com
www.mtl-inst.com
www.endress.com
لینک های مرتبط